Κλασσικό

User: – Περιμένω ένα πολύ σημαντικό email. Μπορείς να κάνεις κάτι σε παρακαλώ να έρθει πιο γρήγορα;

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s