Τρέμουλο

Μετά από κάποια ηλικία – όχι και πολύ μεγάλη – το Drag and Drop πρέπει να απαγορευτεί.

Εξήγηση
User έριξε καταλάθος φάκελο μέσα σε άλλον τον οποίο με τη σειρά του μετά από λίγες μέρες στο recycle bin. Φυσικά δεν κατάλαβε τίποτα και έλεγε πως ο φάκελος εξαφανίστηκε δια μαγείας

Advertisements

4 Comments on “Τρέμουλο”

  1. Άντε, το εξήγησα


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s