Αξίωμα VII – Time management

Ο έμπειρος IT δεν ξεκινάει ποτέ καμία δουλειά μια ώρα πριν το σχόλασμα αν δεν είναι σίγουρος για το πόσο αυτή μπορεί να διαρκέσει.

Δηλαδή, ο έμπειρος IT δεν ξεκινάει ποτέ καμία δουλειά μια ώρα πριν το σχόλασμα.

Advertisements

2 Comments on “Αξίωμα VII – Time management”

  1. tzot says:

    Corrolary: ο έμπειρος IT έχει πάντα ημιτελή μια επείγουσα δουλειά που θέλει γύρω στη μία ώρα και κάτι για να τελειώσει.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s