Δάσκαλε που δίδασκες… | blog [ adamopoulos.net ]

Αξίωμα

Όσο πιο “ψηλά” είναι κάποιος, είτε διοικητικά (CEOs, διευθυντές, προϊστάμενοι κλπ) είτε τεχνικά (IT admins, developers κλπ), τόσο πιο πολύ θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω των κανονισμών και διαδικασιών.

Η συνέχεια εδώ

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s